Historie


1958 Opa ruilde zijn land in Hensbroek om voor land in Sint Maartensvlotbrug.
1972 Vader Cor kocht de gebouwen, inventaris en het vee ( 56 koeien, 20 schapen, 20 fokzeugen ) pachten het land en begon zijn eigen bedrijf.
1973 Bouw van een ligboxenstal voor 90 melkkoeien met een 2 * 6 visgraat melkput.
1975 Verlenging van de ligboxen stal voor totaal 200 melkkoeien. Plus het vergroten van de melkput naar 2* 12 visgraat Gasgoigne melkput.
1978 Schuur gebouwd voor 36 meststieren en 60 mestvarkens plus stro hooi en machine opslag.
1979 Mestsilo gebouwd voor 1000 kuub mest opslag.
1984 Buitenvoedering met slaapstal voor een 40 droge koeien.
1985 Bedrijf Burgerbrug gekocht Quotum na afromen 1,1 miljoen.
1986 Los perceel land gekocht in Zijpersluis 20 ha.
1987 Machineloods gebouwd in Sint. Maartensbrug.
1988 Ligboxenstal, 2*10 visgraat Boumatic melkput (Burgerbrug).
1989 Los land gekocht in Tuitjenhorn 9 ha.
1990 Machineloods gebouwd 20*40 meter (Burgerbrug).
1992 Sleufsilo met onderkeldering 700 kuub gebouwd (Burgerbrug).
1993 Jongvee stalling voor 60 jongste kalveren gebouwd (st. maartensvlotbrug).
1995 Loskleiland in het t Rijpje gekocht 20 ha.
1996 Toetreding Niels in de maatschap.
1997 Toetreding Marco in de maatschap.
1997 Kavelruil De Snerp 35 ha St maartensvlbrug verkocht.
    10 ha St maartensvlbrug gekocht.
    11 ha St maarten gekocht.
    40 ha Hippolytushoef gekocht.
1998 Kavelruil Dijkstal 5 ha St maarten verkocht.
    10 ha St maartensvlbrug verkocht.
    9 ha Tuitjenhorn verkocht.
    23 ha St maarten gekocht.
1999 Kavelruil De Lepelaar 10 ha t Rijpje verkocht aan biologische boer die bekend is van boer zoekt vrouw.
1999   6 ha St maarten gekocht.
1999 Kavelruil De Lepelaar 10 ha t Rijpje verkocht aan biologische boer die bekend is van boer zoekt vrouw.
1999 Kavelruil Nijverdal 10 ha t Rijpje verkocht.
1999   26 ha Schagen gekocht.
2000 Machineschuur gebouwd op het bedrijf in Burgerbrug.
2001 Land 2 ha gekocht in St maarten.
2003 Jongveestal + machineberging gebouwd Hippolytushoef.
  Kavelruil Klaver vier 28 ha St maarten verkocht.
    25 ha Burgerbrug gekocht.
    13 ha erfpacht Burgerbrug.
    10 ha pacht.
2004 Uitbreiding loopstal Burgerbrug 80 ligplaatsen en kalfhokken.
2005 Bouw melkstal 2 * 15 zij aan zij Fullwood in Hippolytushoef.
2009 Uitbreiding loopstal voor droogvee kalf en melkkoeien Hippolytushoef.
2011 Realisatie 100kwp zonnedak.
2011 Realisatie 1,5 ha bouwblok.