Profiel


Maatschap Klaver is een samenwerking verband met vader, moeder en twee zoons.
De maatschap is verdeeld over 3 vestigen namelijk:  

Sint-Maartensvlotbrug
Het moederbedrijf waar het in 1958 allemaal begon.Tijdens de quotering molken we daar 200 melkkoeien die 1,3 miljoen liter gaven.In 2004 gestopt met melken, doet nu dienst als jongveeopfok bedrijf en schapen vermeerdering bedrijf.

Aanwezige
Aantal
Jongvee > 1jaar
101
Jongvee < 1jaar
110
Fokschapen
86
Overige schapen
164

Huiskavel 2 ha  
Op het bedrijf wonen de ouders. Lees meer over de veehoudersfamilie.

Burgerbrug
Dit bedrijf is in 1985 gekocht. Het was een voormalig akkerbouwbedrijf. Met de weerpremie is er een loopstal met een 2*10 visgraat melkstal bij gebouwd. Heden is het gebruik als volgt:

Aantal melkkoeien 250 stuks
Melkproductie 8600 liter met 4,34 % vet en 3,44 % eiwit TKT 400 dagen
Melkquotum 2,1 miljoen

Huiskavel 40 ha
Totale ha land bij deze twee bedrijven is 186 ha kleiland
Op dit bedrijf wonen zoon met vrouw en vier kinderen.

Hippolytushoef
Dit bedrijf is aangekocht in 1996.Was geheel nieuw gebouwd in de ruilverkaveling. De voormalige eigenaar heeft er maar een paar jaar geboerd.
Heden:

Aantal melkkoeien
145 stuks
Jongvee > 1 jaar
58 stuks
Jongvee< 1 jaar
48 stuks

Huiskavel 40 ha
Totale ha land bij dit bedrijf is 109 ha zand/kleiland
Op dit bedrijf wonen zoon en vrouw met drie kinderen.